Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunen lämnar stabsläget

I början på november avvecklades kommunens krisstab efter drygt 1,5 år av arbete med pandemin.

Bild på kommundirektör Maria Wikström

Kommunstyrelsens stab och Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) aktiverades i mars 2020. Då behövde pandemin hanteras som en allvarlig händelse, den näst allvarligaste av fyra nivåer i kommunens plan för samhällsstörningar. I juni 2020 hade läget förbättrats och det blev möjligt att gå över till störningsnivån. Staben fortsatte dock att följa pandemins utveckling för att kunna anpassa och parera insatserna.

"När vi startade upp stabsarbete och regelbundna ISF-möten kunde vi aldrig drömma om att vi skulle fortsätta så länge - och kanske var det tur att vi inte förstod vad som väntade," säger kommundirektör Maria Wikström. "Alla har gjort ett fantastiskt jobb. Jag är så imponerad av den flexibilitet och lojalitet som finns inom kommunen."

Sedan en längre tid arbetar verksamheterna mer som vanligt och efter drygt 1,5 år kunde staben avvecklas i början på november. ISF är nu bara en del av kommunledningsgruppens arbete, i den mån det behövs.

"Det känns både främmande och lite vemodigt att släppa en struktur som varit vardag under så lång tid, men framför allt är det skönt att få sätta punkt för ett arbete som varit så tufft. Nu kan vi öka fokus på utvecklingen av vår kommun och våra verksamheter," säger Maria Wikström.

Vård och omsorg

En del av de åtgärder som krävts på grund av pandemin pågår ytterligare en tid. Vård och omsorg fortsätter t ex att använda skyddsutrustning enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala.

"På Tallmon följer vi också Folkhälsomyndighetens speciella rekommendationer för särskilda boenden för äldre," berättar vård- och omsorgschefen Cecilia Wadestig. "Som vanligt avråder vi alltid från besök när någon visar symptom på covid -19, vinterkräksjuka eller annan smittsam sjukdom."

Vård och omsorg fortsätter också att varje vecka rapportera till Socialstyrelsen, bland annat om

  • tillgången på skyddsutrustning
  • bekräftade och misstänkta fall
  • en samlad bild av påverkansgraden och robustheten i verksamheterna.

Följ utvecklingen av pandemin

Forskningsprojektet Crush Covid fortsätter sina mätningar och visar 62 bekräftade fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna i Älvkarleby kommun (motsvarande siffra för länet är 114). Även mängden av virus i avloppsvattnet fortsätter att minska och ligger på låg nivå.

Sidan granskades senast 2023-03-07