Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Löften för rent vatten

Älvkarleby kommun har, tillsammans med ett tjugotal andra aktörer i länet, skrivit under hållbarhetslöfte för att säkra tillgången till rent vatten.

Landshövding Göran Enander och kommundirektör Maria Wikström undertecknar hållbarhetslöfte

Landshövding Göran Enander och kommundirektör Maria Wikström undertecknar hållbarhetslöfte. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län


Hållbarhetslöftet är en del i Länsstyrelsen Uppsala läns arbete med Färdplan för ett hållbart län som innefattar olika åtgärdsprogram för att snabba på miljöarbetet.

För kommunens räkning skrev kommundirektör Maria Wikström under hållbarhetslöftet.

"Det är viktigt att vi i Älvkarleby fortsätter engagera oss i hållbarhetsarbetet. Därför är det glädjande att vi för tredje gången nu har undertecknat de hållbarhetslöften som Länsstyrelsen initierar", säger Maria Wikström.

I löftet åtar vi som kommun oss bland annat att

  • Identifiera områden och hitta åtgärder som ska bidra till minskad vattenanvändning i kommunens verksamheter.
  • Jobba för en ”kranmärkt” organisation.
  • Öka medvetenheten om vatten som resurs bland barn och unga, bland annat genom kunskapshöjande material och aktiviteter.
  • Ställa tydliga krav kopplat till hållbar vattenanvändning vid upphandling.
  • Skapa förutsättningar för att minska risker för utsläpp av miljöskadliga ämnen.

Sedan tidigare har kommunen undertecknat hållbarhetslöften för klimatet och biologisk mångfald.

Läs mer om Färdplan för ett hållbart län på Länsstyrelsen Uppsala läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2021-12-10