Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Salix ger ny energi

Den första salixen har avverkats på gamla deponin Dragmossen.

Bild på salixodling
Logotyp för Rich Waters

Sedan 2017 deltar Älvkarleby kommun i EU-projektet LIFE IP Rich Waters, ett samarbete med flera deltagare för att skydda Östersjön. I projektet, som pågår till halvårsskiftet 2024, ska kommunen förhindra att lakvatten från den gamla deponin Dragmossen rinner ut i Östersjön. Deponin avslutades 2001 och kommer att sluttäckas 2022.

Genom att magasinera lakvattnet i dammar och säkerhetsdiken hålls det kvar inom fastigheten.

Lakvattnet används för att bevattna salixodlingen som planterades 2019, i samarbete med företaget Bioremed. Från deponikullen leds lakvattnet via ett dräneringssystem till odlingen, där miljöfarliga ämnen tas upp av salixplantorna.

Första avverkningen

Salixplantor växer snabbt och under hösten har den första avverkningen skett på en 1 hektar stor yta. I samband med avverkningen har Bioremed tagit prover på plantorna.

"Bioremeds analys är ännu inte helt klar, men det verkar som om poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) tas upp och stannar mest i roten på salixplantorna," berättar Maj-Britt Lundberg, kommunens mark- och exploateringsingenjör.

Nu ligger den avverkade salixen på hög i väntan på transport till värmeverk. Där kommer den att förbrännas och bli till energi.

Plantorna fortsätter växa och om ungefär tre år är det dags att skörda igen.

LIFE IP Rich Waters

Bild på Life-logotyp

Älvkarleby kommun har hittills investerat 5,5 miljoner kronor i projektet som delfinansieras med 1,3 miljoner kronor av EUs miljöprogram LIFE.

Här finns mer att läsa om projektet LIFE IP Rich Waters https://www.richwaters.se/. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-03-07