Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vill du hjälpa till?

Vi söker kontakpersoner och kontaktfamiljer.

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som ett extra stöd och kan till exempel vara med vid umgängen eller fritidsaktiviteter. Oftast träffas ni några timmar per vecka eller månad och gör något kul. Ni kan till exempel gå på bio, konsert eller gå ut och äta, men även enkla aktiviteter som att ta en promenad eller att baka kan betyda mycket.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj hjälper ni barn som av någon anledning behöver lite extra stöd i tillvaron. Ni fungerar som avlastning för barnets familj och tar emot barnet i ert hem. Det kan vara varannan helg eller under kortare och längre perioder vid t ex skollov.

Är du intresserad?

Innan du kan bli aktuell som kontaktperson eller kontaktfamilj behöver vi göra en mindre utredning. Gemensamt för båda uppdragen är att du inte får förekomma i polis- och misstankeregister eller i socialregistret.

Som kontaktperson eller kontaktfamilj får du arvode och ersättning för vissa omkostnader.

Välkommen att kontakta oss om du vill anmäla intresse eller om du har några frågor.

Familjehemssekreterare Ann Vahlman, 026-833 32,
ann.vahlman@alvkarleby.se 

Familjehemssekreterare Marianne Persson 026-832 19, marianne.persson@alvkarleby.se

Det går även bra att mejla till familjehem@alvkarleby.se

Sidan granskades senast 2021-12-30