Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemiläget vecka 3

Många är sjuka och många måste stanna hemma av andra orsaker. Vi jobbar för att säkra verksamheterna vid eventuell personalbrist.

I höstas påverkade pandemin kommunens verksamheter i så liten omfattning att vi kunde lämna den särskilda organisation vi jobbat i sedan 2020. Nu ökar smittspridningen kraftigt i hela samhället och vi behöver delvis gå tillbaka till tidigare rutiner.

Här kan du ta del av den senaste Crush Covid-rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskapssamordnaren Michaela Swartling berättar att det inte finns behov av att aktivera kommunens stab, men att inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) fortsatt är igång.

"Vi anpassar oss till läget och jobbar t ex med riskanalyser och åtgärdsplaner för att vara förberedda och kunna lösa verksamheten vid ett större personalbortfall."

Kommunen fortsätter som tidigare att följa myndigheternas råd, rekommendationer och direktiv.

Ändrade regler för karantän och testning

Den 20 januari meddelade Folkhälsomyndigheten att förhållningsreglerna för testning och karantän anpassas.

Vem ska testa sig?

PCR-testning rekommenderas nu bara till personer med symptom som behöver vara på plats på arbetet de kommande fem dagarna. Om PCR- testet är negativt kan man få gå till jobbet eller skolan om man är tillräckligt frisk.

Du behöver inte testa dig om har förkylningssymptom och kan jobba hemifrån. Räkna med att du har covid-19 och stanna hemma i minst fem dagar. Gå inte ut och träffa inte andra personer än dem du bor med.

När någon i hushållet är sjuk

Tiden för att stanna hemma när någon i hushållet är sjuk kortas till 5 dagar, räknat från att den sjuka fick symptom.

Du undantas från regeln om att inte gå till arbete och skola om du är symptomfri och

  • vaccinerad med påfyllnadsdos (dos 3)
  • haft konstaterad covid-19 de senaste tre månaderna
  • är en nyckelperson i samhällsviktig verksamhet.

Mer information om ändrade förhållningsregler på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild på virus

Utbildning

I förskolor och skolor fungerar verksamheten med viss anpassning och samverkan mellan avdelningar och klasser.

På många förskolor är personalläget ansträngt och om det förvärras kan tyvärr besked om stängning behöva komma med kort varsel. Vi vädjar till dig som är vårdnadshavare om förståelse och gott samarbete under dessa dagar.

Personalfrånvaron är högre än normalt även i skolorna, men situationen har hittills gått att lösa eftersom även många elever är frånvarande.

Förskolor och skolor har samma rutiner som tidigare under pandemin. Det gäller t ex hygien och avstånd, och att avstå från stora samlingar.

Smittan är nu utbredd i hela samhället. Även om det finns flera fall i samma klass rekommenderar därför Region Uppsalas smittskyddsenhet inte klasskarantän. Friska elever ska vara i skolan.

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg är många sjuka eller hemma på grund av symptom, hemkarantän eller vård av barn. Hittills fungerar verksamheten i princip som vanligt men läget är ansträngt och innebär att vissa prioriteringar av insatser är nödvändiga, t ex på korttids.

Personalen använder nu munskydd under hela arbetspasset. Screening ska åter göras

  • inför flytt till särskilt boende
  • inför korttidsvistelse
  • vid hemkomst till särskilt boende från sjukhus.

På särskilt boende undviker vi att blanda de boende, och avstår t ex från gemensamma aktiviteter.

Folkhälsomyndighetens scenarier visar att vi ännu inte nått smittkurvans topp. Samtidigt innebär de nya karantänreglerna ett visst hopp om förbättrat bemanningsläge.

Kultur och fritid

Biblioteket

Biblioteket är öppet och omfattas inte av begränsningen av antal besökare. Undantaget är utställningshallen där max 4 personer får visas samtidigt. Tills vidare erbjuder biblioteket endast 40 platser vid arrangemang för att hålla avstånd och undvika trängsel. Föranmälan gäller.

Låntagare som är förhindrade att besöka biblioteket kan istället få böcker utkörda.

Personalen kan tyvärr inte hjälpa till som vanligt om det inte är möjligt att hålla avstånd, t ex vid datorerna.

Fritidsgården

Under veckan har Träffen behövt stänga tillfälligt på grund av sjukdom, men följer annars ordinarie öppettider. Fritidsgården omfattas inte av regeln om begränsat antal besökare.

Idrotts- och sporthallar, ishall

Samtliga anläggningar är skyltade med information om hur många vuxna som samtidigt får vistas där. Personer som är födda 2002 eller senare undantas från begränsningen. På läktare är varannan rad kryssad och publiken måste sitta ner.

Sidan granskades senast 2022-05-06