Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemiläget vecka 4

Smittspridningen i samhället ligger på mycket höga nivåer och sjukfrånvaron är hög i flera av kommunens verksamheter.

Smittspridningen är uppe på mycket höga nivåer, både i landet och i länet. Under förra sjudagarsperioden fanns totalt drygt 10 000 bekräftade fall av covid-19 i Uppsala län, att jämföra med 2000 bekräftade fall när det var som värst under föregående år. Belastningen på sjukvården är fortfarande förhållandevis låg.

Här kan du ta del av veckans rapport från Crush covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flera åtgärder kan komma att avvecklas inom kort

Folkhälsomyndigheten bedömer att de åtgärder som infördes under december och januari behöver ligga kvar i ytterligare 14 dagar. Anledningen till det är den mycket höga smittspridningen i samhället, vilket har lett till sjukfrånvaro och allvarlig påverkan på samhällsviktiga funktioner.

Trots den ökade smittspridningen har behovet av sjukvård inte ökat markant. Det förklaras både av att vaccinet get gott skydd mot svår sjukdom och att omikron, som är den dominerade virusvarianten just nu, ger mindre allvarliga symtom än tidigare varianter.

Den samlade bedömningen är därför att flera av smittskyddsåtgärderna kommer kunna avvecklas den 9 februari. Folkhälsomyndigheten kommer att ge konkreta besked om avvecklingen under nästa vecka.

Mer information på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

Vi har nu flera konstaterade fall inom alla förvaltningar.

I utbildningsförvaltningen är läget ansträngt. Det beror främst på sjukfrånvaro och att personer fått förhållningsregler att stanna hemma på grund av att någon i hushållet har konstaterad covid-19.

Berörda vårdnadshavare är informerade om läget och om vilka eventuella åtgärder som skolan eller förskolan satt in. På Rotskärsskolan är sjukfrånvaron hög bland medarbetarna. Det har bland annat lett till att vissa skoldagar har behövt kortats ner. Några av kommunens förskolor har gått ut med vädjan till vårdnadshavare om att de som kan ska hålla barnen hemma.

På grund av sjukfrånvaro är läget också mycket ansträngt inom vård- och omsorgsverksamheten. Det har bland annat lett till att hemtjänsten blivit tvungen att prioritera vilka insatser som genomförs hemma hos brukare under de dagar som sjukfrånvaron är som allra högst. De insatser som prioriteras bort kommer i stället att genomförs när sjukfrånvaron minskat.

Vi bevakar läget noga, men ser i nuläget inget behov av att aktivera kommunens centrala stab.

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare

Sidan granskades senast 2022-01-28