Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Lägre kostnader för räddningstjänst

Ny förbundsordning för räddningstjänsten innebär avsevärt lägre kostnader för Älvkarleby kommun.

Bild på brandbil

Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänsten i Älvkarleby, Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors kommuner. Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i en förbundsordning. Den styr också hur kommunerna ska dela på kostnaderna för räddningstjänsten.

Nyligen vann en ny förbundsordning laga kraft. Den innebär bl a att medlemskommunernas kostnader fördelas annorlunda. För Älvkarleby innebär det att den årliga avgiften till förbundet minskar med 31 %.

"Det motsvarar 3,6 miljoner kronor vilket är väldigt mycket pengar för kommunen," säger Maria Wikström, kommundirektör.

Den tidigare, procentuellt fördelade avgiften baserades på de kostnader som varje kommun hade för egen räddningstjänst när förbundet bildades. Vid den tiden var brandstationen i Skutskär nybyggd och kommunens kostnader betydligt högre än vanligt.

Kommunen har därför länge jobbat för att få till en annan fördelningsnyckel. Arbetet har nu gett resultat och från och med 2022 baseras istället medlemskommunernas avgifter på antalet invånare.

”Jag är väldigt glad för det,” säger Maria Wikström. ”Det är framför allt en mer rättvis fördelning men också ett välbehövligt tillskott i kommunens ekonomi. Potten att fördela i nästa års budgetprocess har nu blivit större och vi har chans att satsa på mer utveckling inom kommunens verksamheter.”

Oförändrat uppdrag

Den nya förbundsordningen föranleder ingen förändring i servicen till Älvkarleby kommun. Trots att vår kostnad blir lägre innebär den nya fördelningen och den nya budgeten för 2022 att räddningstjänsten på totalen får mer pengar att bedriva verksamhet för.

Vad är ett kommunalförbund?

Ett kommunalförbund är fristående i förhållande till sina medlemskommuner och uppbyggt på samma sätt som en kommun.

Förbundet regleras i kommunallagen och i en förbundsordning som parterna enas om. I förbundsordningen finns bland annat regler om styrning och insyn i verksamheten.

Sidan granskades senast 2023-03-07