Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemiläget vecka 5

Många är fortfarande sjuka och läget är ansträngt i flera verksamheter.

Bild på kommunflagga

Den senaste Crush Covid-rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar att antalet bekräftade fall är fortsatt högt men att ökningen i länet har bromsat in. Det kan vara ett tecken på att smittspridningen nått en platåfas.

Belastningen på sjukvården är fortfarande förhållandevis låg och antalet patienter som behöver intensivvård är stabilt sedan årsskiftet. Dessutom är vaccinationstakten hög och de flesta som är äldre än 50 år har fått påfyllnadsdosen. Myndigheternas samlade bedömning är därför att merparten av restriktionerna kan tas bort den 9 februari. 

Mer information om slopade restriktioner på krisinformation.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

På grund av sjukfrånvaro är läget fortsatt mycket ansträngt i flera verksamheter.

Det har betydande påverkan, t ex på Omsorgsförvaltningen som fortsätter att tillämpa riskreducerande åtgärder den närmaste tiden. Omvårdnadspersonal bär munskydd under hela arbetspasset, och de som har symptom i hushållet använder antigentester för att säkerställa att de inte bär på smitta. Hemtjänsten ställer inte in några insatser, men kan behöva flytta vissa till annan dag och tid.

Inom Utbildningsförvaltningen är sjukfrånvaron hög, både bland elever och personal. Antalet sjuka varierar mellan skolorna.
Jämfört med förra veckan vänder frånvaron nu svagt neråt i grundskolan medan vi ser en viss ökning i förskoleverksamheten.

Efter beskedet om slopade restriktioner börjar vi nu bland annat planera för hur medarbetare som under lång tid arbetat hemifrån successivt kan återgå till arbetsplatsen.

Michaela Swartling
beredskapssamordnare

Sidan granskades senast 2022-02-04