Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemiläget vecka 6

Sedan den 9 februari är de allra flesta åtgärderna mot covid-19 borttagna och pandemin har gått in i en ny fas.

Tack vare en hög immunitet i befolkningen i kombination med att den dominerande virusvarianten omikron ger mildare symtom har Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att flera av åtgärderna mot covid-19 kan tas bort. Nu återstår tre rekommendationer till allmänheten:

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.
  • Vid symtom som kan vara covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra.
  • Vuxna personer som inte är vaccinerade bör fortsatt vara försiktiga genom att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

De allra flesta behöver inte lämna prov för covid-19 vid symtom. Du som arbetar inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg behöver dock göra ett PCR-test vid symtom på covid-19 även i fortsättningen. Detsamma gäller personer som bor på särskilt boende eller har hemtjänst.

De nya rutinerna för provtagning har lett till att antalet analyserade prov minskat kraftigt. Som en följd av det har forskningsprojektet Crush covid valt att inte längre publicera statistik kring incidens, det vill säga antalet bekräftade fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, eftersom det ger en missvisande bild av läget. Däremot fortsätter man bland annat mäta virushalter i avloppsvattnet för att fånga upp tidiga tecken på t ex utbrott.

Här kan du ta del av veckans rapport från Crush covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

Det är fortsatt hög sjukfrånvaro bland medarbetare i omsorgsförvaltningen. För att stötta medarbetare och för att säkerställa bemanning har berörda enhetschefer varit i beredskap under de två senaste helgerna. Förvaltningen jobbar även med att se över nya riktlinjer från bland andra Region Uppsala som gäller för vård- och omsorgsverksamheten.

Serviceavdelningen, som är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen, har den senaste veckan haft mycket hög sjukfrånvaro. Det har lett till att avdelningen behövt prioritera sina arbetsuppgifter.

I utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat något. Ledningsgruppen har beslutat om att successivt avveckla de smittskyddsåtgärder som satts in på skolor och förskolor.

Med anledning av att samhället öppnas upp plockar vi ner skyltar om begränsningar och avstånd. De avdelningar som har medarbetare som jobbat hemifrån planerar för successiv återgång till kontoret.

Pandemin är som sagt i en ny fas, och vi ser inte längre samma behov av dessa lägesbilder. Den här veckans uppdatering blir därför den sista för den här gången. Vi fortsätter att bevaka läget och är redo att växla upp om situationen kräver det.

Michaela Swartling
stabschef och beredskapssamordnare

Sidan granskades senast 2022-02-11