Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

BillerudKorsnäs byter vattentub

Vecka 12 börjar BillerudKorsnäs förbereda för att byta ut en del av vattentuben vid Tallmon i Skutskär.

Bild på karta över området vid Tallmovägen och Skogsgatan i Skutskär

Totalt ska 210 meter av tuben bytas ut, mellan Tallmovägen 3 och Skogsgatan 10, i skogen ner mot Dalälven.

Inför arbetet kommer bland annat träd som står för nära tuben att fällas. BillerudKorsnäs etablerar sedan en arbetsplats i skogen mellan Tallmon och vattenmagasinet där de nya sektionsbitarna ska byggas. Platsen har valts för att störa boende i området så lite som möjligt.

Gator och gång- och cykelvägar påverkas inte och kan användas som vanligt. I samband med arbetet kan dock tung trafik förekomma i området.

Nya sektioner byggs på ängen vid Tallmon under veckorna 15-17. Därefter töms den gamla tuben på vatten.

Med start vecka 18 monteras de nya sektionerna i tubens raka del. Under tiden som en kranbil lyfter sektionerna på plats tas elledningarna i närheten tillfälligt ner. Arbetet beräknas ta 1-2 veckor. 

Arbetet återupptas vecka 22 då BillerudKorsnäs byter kurvan på tuben. Den delen byggs på plats, i lösvirke.

I juni beräknas hela bytet vara slutfört. Under byggtiden ansvarar BillerudKorsnäs för att arbetsområdet är avspärrat.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Tore Tällberg på BillerudKorsnäs, via e-post tore.tallberg@billerudkorsnas.com eller på telefon 072-223 10 71.

Sidan granskades senast 2022-03-22