Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Topp tio!

Företagarna ger Älvkarleby högt betyg i SKRs årliga mätning av kommuners service till företag.

I undersökningen Insikt mäts årligen Nöjd-kund-index (NKI), ett sammanfattande mått på hur nöjda företagarna är med kommunens myndighetsservice. I den senaste mätningen som presenterades efter påsk får Älvkarleby kommun ett NKI på 85 och kniper den tionde bästa platsen bland de 189 kommuner som deltar. Det är den bästa placeringen i både Uppsala och Gävleborgs län.

"Att lyckas förbättra våra tidigare höga betyg är verkligen något att vara stolt över," tycker kommundirektör Maria Wikström. "Näringslivet och de lokala företagarna är helt avgörande hörnstenar för en kommun som vill utvecklas. För mig är det här resultatet ett viktigt kvitto på att vi har lyckats göra det tydligt."

Undersökningen Insikt bygger på en enkät där lokala företagare sätter betyg på kommunens service inom myndighetsområdena

  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

Alla företagare som fått enkäten har haft ett ärende inom ett eller flera av dessa områden. De bedömer bl a kommunens tillgänglighet och bemötande, kompetens och rättssäkerhet. Företagarnas helhetsbedömning av det egna ärendets hantering ligger till grund för måttet ”nöjd kund-index” (NKI).

För bygg- och miljöchefen Raul Johnson är NKI-mätningen ett viktigt underlag att arbeta vidare med. "Vi är oerhört glada och stolta över att betygen är höga överlag, men det finns alltid områden att utveckla," säger han.
"De senaste åren har vi utvecklat våra digitala tjänster och nyligen lanserade vi en e-tjänst för ansökan om bygglov. Nu analyserar vi resultaten och ser hur vi kan förbättra våra processer och hjälpa företagen att förverkliga drömmar även i framtiden," säger Raul Johnson.

Vad är Insikt?

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Den genomförs sedan 2010 av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA).

Här kan du läsa hela undersökningen Insikt 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2022-04-27