Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fler behöriga lärare

Nya siffror från Skolverket visar att lärarbehörigheten ökar för tredje året i rad.

Bild på Sörgärdets skola

Av skolorna i kommunen har Sörgärdets skola ca 91 % behöriga lärare. Det placerar Sörgärdets skola i toppen bland samtliga grundskolor i kommunen.

Cecilia Tallberg är rektor på skolan. Hon tror att en stabil organisation är en viktig faktor bakom resultatet.

”Under åren som jag varit rektor har det varit låg omsättning på personal. De lärare som slutat har gjort det för att de har gått i pension. Det är endast ett par lärare som slutat av andra skäl. Det har gjort att jag har kunnat vara ute i god tid och lyckats rekrytera lärare med examen och legitimation”, säger Cecilia.

Att personalen väljer att stanna kvar länge är ett bra kvitto på trivsel. Cecilia lyfter att skolan har välbeprövade arbetssätt och rutiner som fungerar bra. Hon berättar även att hon får till sig att personalen känner hög meningsfullhet i sitt arbete och att de får stöd av varandra och av ledningen.

”Jag upplever att lärarna känner att de får ägna sig åt sitt kärnuppdrag”.

Hur ser lärarbehörigheten ut i hela kommunen?

Statistiken från Skolverket visar att lärarbehörigheten i kommunen som helhet, inklusive friskolor, ligger på ca 70 % vilket är i linje med riket. Det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med året innan.

Lärarbehörigheten på skolorna ser ut som följande:

  • Bodaskolan: 82 %
  • Rotskärsskolan F-6: 68 %
  • Rotskärsskolan 7-9: 62 %
  • Sörgärdets skola: 91 %
  • Älvboda friskola: 62 %
Sidan granskades senast 2022-05-18