Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Stora företagsdagen

Entusiasm, nyfikenhet och massor av intryck satte färg på Stora företagsdagen som gick av stapeln den 19 maj.

Bild på förtroendevalda och tjänstepersoner på väg ut på företagsbesök

Förväntningarna var höga när tjänstepersoner och politiker gav sig ut på besök till ett trettiotal lokala företag. Uppdraget: att ta reda på deras förväntningar på kommunen och att få inblick i varandras vardag.

I Älvkarleby kommun bidrar det privata näringslivet till att drygt 1 500 personer kan gå till jobbet varje dag vilket ger 400 miljoner kronor i skatteintäkter. Att företagen är nöjda och fortsätter blomstra är viktigt för att Älvkarleby kommun ska växa och utvecklas.

Det senaste året har kommunen fått goda resultat i mätningar av både företagsklimat och nöjd kund-index.
"Det är vi jätteglada för och vi ska vårda de resultaten. Den här dagen ger oss mycket kunskap om hur vi bäst kan underlätta för företagarna och fortsätta skapa förutsättningar för näringslivet," säger Joakim Lundberg, näringslivs- och utvecklingschef.

Företagsdagen var ett uppskattat tillfälle att lära känna både människor och företag, med tid att få pratas vid i lugn och ro. Företagen skickade med både ros och ris tillbaka, men framför allt frågor och synpunkter som nu ska sammanställas, tas omhand och besvaras. Näringslivsutvecklaren Linda Helzenius berättar att snabb återkoppling och smidiga lösningar är viktigt för de flesta företag.

"Därför försöker vi nu koppla ihop de företag som har haft frågor eller synpunkter med rätt förvaltning direkt," säger hon.

Framtidstro och utmaningar

Näringslivs- och utvecklingschefen Joakim Lundberg ser mycket framtidstro och entusiasm men också en viss oro hos företagen.
"Ökade kostnader är ett problem för många, men vi har också fått signaler om svårigheter att få tag på personal. Att hitta folk med rätt kompetens är särskilt viktigt och ofta svårast för specialiserade företag," säger han.

Men även andra företag har behov av personal. Socionomen Emilia Cole leder ett projekt där hon samarbetar med både näringslivsenheten och företagare för att få personer att gå från försörjningsstöd till egen försörjning.
"Företagarna är nöjda med modellen som projektet erbjuder, och idag har jag fått flera nya kontakter. Vi har också planer på att ordna en uppföljning på vårens speed dating där vi matchade flera arbetssökande med företagarnas behov, " säger Emilia Cole.

Sidan granskades senast 2022-05-24