Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fortsatt starkt företagsklimat

Hur bra är det att vara företagare i Älvkarleby kommun? När Svenskt Näringsliv ber företagen att betygssätta kommunen får Älvkarleby regionens bästa betyg med 3,7 på en sexgradig skala.

Stapeldiagram som visar länets kommuners enkätresultat

Svenskt Näringsliv genomför sedan 2001 varje år en enkätundersökning där företagen bland annat svarar på frågor om kommunens service och bemötande, dialogen med kommunens beslutsfattare och kommunens upphandlingar. Enkäten skickades ut till 200 företagare i Älvkarleby kommun varav 83 svarade.

"Även om vi tappat något ser vi förbättringar inom områden där vi i flera år arbetat för att förbättra oss. Vi har ökat i dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare, information till företagen, tillgång och kompetens. vi har också ökat i attityder - både gällande tjänstepersoner som allmänhetens attityd till företagande. Vi har glädjande också en liten uppgång på området kommunala upphandlingar." Säger Joakim Lundberg, Näringslivs- och utvecklingschef och fortsätter:

"Det som är lite oroande är att betyget nationellt gått ner från 3,4 till 3,3. Det betyder att vårt ”försämrade” betyg från 3,8 till 3,7 är i relation med nationella nivåer."

Älvkarleby kommun är generellt bra på att ha korta handläggningstider och att kommunens handläggare har bra förståelse för företagarens verksamhet.

Under hösten och vintern kommer Näringslivskontoret att lägg fokus på kontakter mellan skolan och det lokala näringslivet. Ett annat förbättringsområde som vi ska analysera djupare är att företagarna upplever en ökad konkurrens från kommunens egna verksamheter, som tränger undan det privata näringslivet. Här behöver vi titta närmare på inom vilka områden företagen upplever en ökad konkurrens.

foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ta del av samtliga enkätsvar.

Sidan granskades senast 2022-06-03