Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Turistinformation på hjul

Sommarjobbande ungdomar bemannar kommunens mobila turistinformation.

Bild på näringslivsutvecklare Linda Helzenius tillsammans med bilen som är märkt med Upplev Norduppland samt Älvkarleby kommuns logotyp

Näringslivsutvecklare Linda Helzenius tillsammans med bilen

Idén till den mobila turistinformationen väcktes efter en turistanalys som kommunen beställde under 2021. I analysen fick kommunen förslag om att inrätta fasta informationspunkter som ett sätt att göra det lättare för turisterna att hitta rätt.

Linda Helzenius, näringslivsutvecklare, berättar att förslaget satte igång tankarna och gjorde att kommunen ville gå ett steg längre.

”Vi började tänka utanför boxen. Genom att satsa på en mobil turistinformation kan vi finnas på flera olika platser – platser där människor samlas”, säger Linda.

Satsningen är en del i ett större arbete med att ta fram en ny näringslivs- och besöksnäringsplan som ska vara färdigt senare under året.

Turistinformation skapar sommarjobb för ungdomar

Projektledare Linnéa Odevik visar upp tält och utställningsmaterial

Den mobila turistinformationen bemannas av åtta sommarjobbande ungdomar - något som blev möjligt tack vare ett projekt som drivs av avdelningen för näringsliv och utveckling.

Projektet leds av Linnéa Odevik som också handleder ungdomarna. Hon ser mycket positivt på satsningen.

”I och med det här projektet får ungdomarna en chans att testa på ett roligt jobb samtidigt som de lär sig mer om sitt närområde och dess historia”, säger Linnéa.

Den mobila turistinformationen är en så kallad ”pop-up” som består av en loggad bil, material och ett tält som gör det enkelt att förflytta sig mellan olika destinationer. Den kommer framförallt att röra sig på platser och vid evenemang inom Älvkarleby kommun. För att locka besökare till kommunen kommer de även att befinna sig på andra platser där det rör sig mycket folk.

”Vi kommer bland annat finnas på plats under Lövstadagarna i Lövstabruk, orienteringstävlingen O-ringen i Uppsala och eventuellt vid ett par evenemang i Gävle”, säger Linnéa.

Upplev Norduppland - ett destinationssamarbete

Materialet är framtaget under konceptet Upplev Norduppland, som är ett destinationssamarbete mellan Älvkarleby kommun och Tierps kommun.

På Upplevnorduppland.se hittar du tips på platser att besöka, övernatta eller äta på samt tips på aktiviteter och evenemang. Upplev Norduppland finns också som app.

Besök upplevnorduppland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2022-06-22