Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Nya smittskyddsåtgärder

Vård och omsorg inför nya smittskyddsåtgärder på grund av ökad spridning av covid-19.

Bild på munskydd

Pandemin är inte över, och tyvärr ökar spridningen av covid-19 igen. Snabba åtgärder behövs för att skydda äldre och sköra personer.

Länets kommuner och Region Uppsala har därför gemensamt beslutat att nya smittskyddsåtgärder ska gälla senast från den 4 juli. Beslutet gäller tills vidare och berör

  • särskilt boende för äldre
  • hemtjänst
  • hemsjukvård
  • korttidsboende
  • dagverksamhet för äldre

I dessa verksamheter använder personalen munskydd när de inte kan hålla 2 meters avstånd till vårdtagare och annan personal.

Munskydd för besökare till Tallmons vård- och omsorgsboende finns i entrén. Besökare använder alltid munskydd i gemensamma lokaler. När det inte är möjligt att hålla 2 meters avstånd till andra ska besökare använda munskydd även utomhus.

Personal, patienter och brukare med symptom på covid-19 provtas på samma sätt som tidigare.

Är du själv förkyld eller har andra symptom på covid-19?

Utgå från att du är smittad. Stanna hemma och undvik kontakt med andra.

Sidan granskades senast 2022-07-01