Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vi gallrar träd vid Näsboda

På uppdrag av kommunen kommer Stora Enso gallra träd i skogsområdet vid Näsboda.

Arbetet innebär ingen påverkan för dig som rör dig i spåren. De skogsavdelningar som berörs är 71-72 och 75-76 (se karta). Avdelningarna kommer vara uppmärkta med band.

För allas säkerhet är det viktigt att respektera avspärrningar och andra eventuella anvisningar. Gallringsarbetet sker i enlighet med skogsbruksplanen.

Vi kommer även fälla träd inom södra industriområdet, avdelning 67-69 och 73-74. Det gör vi för att bereda plats för området där Gästrike vatten ska lägga ner matarledningar från det nya vattenverket vid Mon.

Bilda på karta över skogsområdet vid Näsboda och södra industriområdet
Sidan granskades senast 2022-08-29