Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Samarbete med fokus på näringsliv

Älvkarleby kommun deltar från och med i år i Stockholm Business Alliance.

I slutet av augusti var representanter från Stockholm Business Alliance på besök för ett uppstartsmöte tillsammans med kommundirektör, näringslivschef, näringslivsutvecklare och samhällsbyggnadschef

Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 53 kommuner i åtta län. Syftet är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

- Vårt deltagande i Stockholm Business Alliance hjälper oss att växa som kommun. För att vi ska kunna fortsätta att utvecklas åt det hållet är det helt avgörande att vi kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen. Vi behöver därför växla upp arbetet med att få fler företag att vilja etablera sig i vår kommun, säger Maria Wikström, kommundirektör.

Förutom att bidra till att öka kommunens attraktionskraft för nyetablering av företag ger deltagandet positiva effekter även för befintliga företag. Stockholm Business Alliance gör nämligen en utökad mätning av Nöjd kundindex (NKI) gällande företagens upplevelse av kommunens myndighetsutövning.

- Genom samarbetet och den utökade NKI-mätningen får vi bättre verktyg för att utveckla servicen till företagen, säger Maria Wikström.

Samarbete och utveckling i fokus

Älvkarleby kommun gick med i Stockholm Business Alliance 2022. Avtalet, som sträcker sig till 2025, innebär att kommunen ska samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska området Stockholmsregionen.

Joakim Lundberg, näringslivschef, menar att samarbetet ger oss möjlighet att lära av andra och ta del av all den erfarenhet som finns.

- Stockholm Business Alliance har både kompetens och erfarenhet som är ovärderlig när det kommer till internationella etableringar, något som vi är mycket tacksamma att få ta del av. Samarbetet innebär också att vi får tillgång till internationella förfrågningar och nätverk på ett sätt som hade varit svårt annars, säger Joakim Lundberg.

Sidan granskades senast 2022-09-01