Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bäst på upphandling

Jessica Grundkvists första år som kommunens upphandlare har varit intensivt. Nu syns effekterna av nya arbetssätt.

Bild på Jessica Grundkvist, upphandlare

Jessica Grundkvists första år som kommunens upphandlare har varit intensivt, och effekten av nya arbetssätt syns redan tydligt. I Svenskt Näringslivs senaste mätning av företagsklimat får Älvkarleby kommun länets bästa betyg när det gäller upphandling.

Kommunen var tidigare medlem i Inköp Gävleborg som gjorde upphandlingar för totalt tio medlemskommuner. Två år efter att förbundet upphörde anställdes Jessica Grundkvist på kommunens nya upphandlingsenhet. Ett av hennes första uppdrag var att ta fram en ny policy för upphandling och nya riktlinjer för inköp. Dokumenten, med tydligt fokus på lokalt företagande, antogs av kommunfullmäktige i februari i år.

"När vi upphandlar i egen regi kan vi sätta våra egna krav främst. Vi följer lagen och upphandlingsprinciperna samtidigt som vi har en tydlig viljeriktning att värna om små lokala företag," säger Jessica Grundkvist. Hon berättar att samverkan fortfarande sker med kommuner i både Hälsingland och Uppsala län, men mer sällan och i flexiblare form:
"Vi väljer samverkan när den gynnar oss mest och använder även nationella inköpscentraler för att effektivisera ramavtalsupphandlingar som har störst kostnad för kommunen. Men vi går aldrig ut i samverkan när det finns ett lokalt alternativ - och den andelen vill vi öka för varje år."

Få anbudsgivare ska bli fler

Hittills är det för få företag som lämnar anbud på kommunens upphandlingar. För att få bättre konkurrens är Jessica angelägen om att göra anbudsprocessen enklare.
"Flera företag har önskat det, och det är ett viktigt uppdrag för oss nu. Vissa kontrollpunkter är nödvändiga för att garantera seriösa leverantörer, men det ska vara rimligt och i proportion till upphandlingsföremålet," säger hon.

Upphandlingsenheten bjuder också in till informationsmöten och anbudsskola för att öka kunskapen om upphandling och om att lämna anbud.

Informationsmöte och Anbudsskola - 2022

Digitalt informationsmöte 26/9

Vi berättar om flera tjänster som kommunen och Älvkarlebyhus AB planerar att upphandla. Välkommen på digitalt möte, kl 18-19.

Anmäl dig här, senast 25/9

Anbudsskola 29/9

Vad behöver man egentligen tänka på för att lämna anbud i en upphandling? Du lär dig hitta aktuella upphandlingar och får en baskunskap om regelverket.
Välkommen till kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär, kl 15-17.

Anmäl dig här, senast 28/9

Sidan granskades senast 2023-03-07