Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bäst företagsklimat i länet

För tredje året i rad har Älvkarleby kommun bäst företagsklimat i Uppsalaregionen. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs årliga undersökning.

Bild på Svenskt Näringslivs logotyp

Undersökningen om företagsklimatet har genomförts av Svenskt Näringsliv sedan 2001. Den bygger dels på en omfattande enkät som går ut till företag, dels på statistik kring den kommunala verksamheten.

Årets resultat ger Älvkarleby kommun placering 86 av totalt 290, vilket är en förbättring med 17 placeringar jämfört med 2021.

- Det är glädjande att vi fortsatt har ett stabilt företagsklimat i kommunen. I resultatet från förra året kunde vi identifiera ett antal utvecklingsområden som vi jobbat vidare med. Där ser vi nu ett bättre resultat inom några av dessa områden, säger näringslivschef Joakim Lundberg.

Av de totalt 84 företagen i kommunen som svarade på enkäten tycker 54 % att företagsklimatet är bra. De stora förbättringarna jämfört med förra årets undersökning hittar vi bland områdena:

  • Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (ökning från 2,84 till 3,26)
  • Information till företag (ökning från 3,56 till 3,87)
  • Kommunens upphandling (ökning från 2,68 till 2,97)
  • Förståelse för verksamheten (3,56 till 3,95)

Enkätensvaren går från skala 1-6 där 3 står för ett godtagbart resultat. Det sammanfattande omdömet från årets undersökning landade på 3,7. Målet är i nästa steg att nå ett sammanfattande omdöme på 4.

Vad händer nu?

Nu kommer näringslivsenheten analysera resultatet för att identifiera utvecklingsområden samt titta närmre på vad som gjort att vi har ökat inom vissa områden.

- Det är viktigt att vi fortsätter lyssna på företagen gällande vilka prioriterade åtgärder som de efterfrågar. Det gäller på alla områden, men särskilt där vi har ett lägre betyg, säger Joakim.

Vissa delar ser näringslivsenheten redan nu att man behöver jobba vidare med.

- Vi behöver fortsätta prioritera dialogen med företagen. Inom det området skapade vi t ex ytterligare ett dialogforum i form av Stora företagardagen som genomfördes förförsta gången under våren 2022. Det var mycket uppskattat och vi är just nu i planeringsfasen för höstens träff den 8 november, säger Joakim.

Ett annat utvecklingsområde som Joakim Lundberg lyfter upp är kontakten mellan skola och näringsliv. Det är också ett område som pekas ut i kommunens nya plan för näringsliv och besöksnäring som näringslivsenheten just nu arbetar med och utformar tillsammans med det lokala näringslivet.

Här kan du ta del av presentationen av kommunens resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2022-09-28