Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Trygghetsvandring

Den 9 november vandrar vi för tryggare miljöer, denna gång i Skutskär. Följ med, eller lämna förslag på platser vi behöver se över.

Bild på belysning vid resecentrum

Vill du följa med?
Vi samlas kl 18 i kommunhuset i Skutskär för en kort information innan vi går ut.

När vi trygghetsvandrar går vi tillsammans och tittar på platser som upplevs som otrygga. Vi tar reda på hur de kan bli trevligare och säkrare, till exempel med bättre belysning. Älvkarleby kommun arrangerar och leder vandringen som pågår till ca kl 20. Representanter från polisen och Älvkarlebyhus deltar också.

Anmälan och förslag

Vi behöver din anmälan senast 7 november.

När vi trygghetsvandrar går vi tillsammans och tittar på platser som upplevs som otrygga. Vi tar reda på hur de kan bli trevligare och säkrare, till exempel med bättre belysning.

Kvällens trygghetsvandring går till

  • Lillängsgatan
  • Hårsta
  • Resecentrum
  • Bodaskolan
  • vattentornet

Anmäl dig senast den 7 november, via formuläret ovan.

Lämna synpunkter och förslag

I anmälningsformuläret kan du också lämna synpunkter och föreslå områden som vi behöver se över en annan gång. Gör gärna det även om du inte deltar i vandringen.

Vi sparar alla inkomna förslag och synpunkter inför planeringen av kommande trygghetsvandringar.

Sidan granskades senast 2022-10-24