Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anmälan enligt Lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen anmäler ett ärende enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Bild på flagga med kommunens logotyp

Ärendet gäller brister i handläggningen i ett barnärende.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har själva utrett händelsen och gjort bedömningen att bristen är så pass allvarlig att de vill att inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska göra en granskning; både av händelsen och föreslagna åtgärder.

Att kommunen gör utredningar enligt Lex Sarah är i sig inget ovanligt. Det är ett sätt att kvalitetssäkra arbetet och förebygga brister i verksamheten.

Sidan granskades senast 2022-12-13