Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nytt avtal om markanvisning

Företaget Credentia planerar att bygga totalt 75-80 lägenheter och småhus i Skutskär.

Bild på representanter för Älvkarleby kommun och företaget Credentia

Den 12 december beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ingå avtal om markanvisning med företaget Credentia som under två år får ensamrätt att bygga bostäder i Skutskär. Småhus och lägenheter på 80-130 kvm planeras på tre tomter, på och intill Liljebacken samt längs Bodaån. Byggstarten planeras till tidigast 2024.

Liljebacken (Medora 168:180)

Credentias preliminära skisser över det planerade bostadsområdet på Liljebacken. Klicka på bilderna för större version.

Skiss på Medora 168-80
Credentias skiss på planerad bebyggelse.

Skisserna kan anpassas och ändras innan byggstart.

Liljebacken (Medora 171:2)

Credentias preliminära skiss över det planerade bostadsområdet vid ängen som ligger ca 150 m före Liljebacken, på vänster sida om man kommer från kyrkan. Klicka på bilden för större version.

Credentias skiss på planerad bebyggelse.

Skisserna kan anpassas och ändras innan byggstart.

Bodaån (Siggeboda 3:3)

Credentias preliminära skiss över det planerade bostadsområdet vid Bodaån. Klicka på bilden för större version.

Credentias skiss på planerad bebyggelse.

Skisserna kan anpassas och ändras innan byggstart.

"Vi drivs av att utveckla områden i samverkan med kommuner som liksom vi ser stor potential i utvecklingen av en plats. Trots en tuff tid och orolig marknad ser vi möjligheter och har goda förhoppningar om att kunna lyckas utveckla fler fina områden i kommunen på sikt," säger Marc Micallef, vice VD på Credentia. Företaget betalar nu 10 % av tomternas totala värde på cirka 9 miljoner kronor. Den summan behåller kommunen om företaget väljer att avsluta projektet. Om de istället vill gå vidare och köpa tomterna, betalar de resten av summan och tar över lagfarten.

Magnus Grönberg, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, är nöjd med avtalet;
”Vi har under de senaste åren planlagt flera nya tomter och dessa har sålt väldigt bra. Att vi nu kan teckna avtal med en så stabil exploatör som Credentia bekräftar återigen att vi satsar rätt och visar att vi är en attraktiv kommun för etablering och bostadsbyggande.”

Credentia är det största byggföretaget som etablerat sig i Älvkarleby kommun på mer än 30 år. Det privatägda bygg- och fastighetsbolaget med huvudkontor i Norrtälje är hittills verksamt i Uppland och norra Stockholm. För att hitta nya etableringsområden vände de för ett par år sedan blickarna mot bland annat Älvkarleby.

”Älvkarleby har ett attraktivt läge med goda kommunikationer och närhet till både vatten och större städer, och kommunens fina bemötande var avgörande för vårt val. Vi vill jobba långsiktigt och är ytterst glada för beslutet idag,” säger VD Ronny Jansson, som nu är angelägen om att skapa kontakter med lokalt verksamma företag.

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bert-Ola Dahlgren ser möjligheter och ett stort behov av nya boenden, både för familjer och för mindre hushåll.
”Fler och fler upptäcker Älvkarleby som bostadsort. Tomterna på Liljebacken sålde snabbt och efterfrågan är fortfarande stor. Satsningen som Credentia nu planerar kommer att bli ännu ett lyft för Älvkarleby kommun.”

Sidan granskades senast 2022-12-14