Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 14 december.

Bild på fullmäktigemöte genom kameralins

Årets sista kommunfullmäktige dominerades av val till nämnder och styrelser. Till nytt oppositionsråd valdes Martin Sahlberg (M). Nedan kan du läsa om några av valen som gjordes. Hela mötesprotokollet finns att läsa här, så snart det har justerats.

Val till nämnder

Kommunstyrelsen

Ordförande

Katrin Jakobsson (S)

Vice ordförande

Henrik Jonsson (S)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande

Magnus Grönberg (S)

Vice ordförande

Paul Wisén (C)

Utbildningsnämnden

Ordförande

Marie Pettersson (S)

Vice ordförande

Anett Aulin (V)

Omsorgsnämnden

Ordförande

Åsa Stridh Andersson (S)

Vice ordförande

Britta Gustavsson (S)

Val till kommunala bolag och förbund

Älvkarleby Vatten

Ordförande

Inga-Lil Tegelberg (S)

Ledamöter

Torbjörn Löfgren (KV), Bo Janzon (M)

Ersättare

Paul Wisén (C), Christer Apelqvist (SD)

Älvkarlebyhus AB

Ordförande

Marie Pettersson (S)

Vice ordförande

Torbjörn Löfgren (KV)

Ledamöter

Clarrie Leim (C), Håkan Kingstedt (M), Ulf Pettersson (SD)

Ersättare

Milthon Wesström (S), Jan-Erik Molander (S), Sigrid Bergström (V), Susanne Mastonstråle (M), Börje Matsson (KD)

Gästrike Återvinnare

Ledamöter

Paul Wisén (C), Jenny Sundell (SD)

Ersättare

Lars Skytt (S), Sören Sandström (M)

Gästrike Räddningstjänst

Ledamöter

Lars Skytt (S), Roger Petrini (M)

Ersättare

Magnus Grönberg (S), Mattias Nygren (KD)

Medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag anmäldes.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att

  • bifalla medborgarförslaget om 5-10 stycken belysningsstolpar utmed Långsandsvägen.

Motioner och interpellationer

Inga nya motioner eller interpellationer anmäldes.

Interpellationer

Tidigare interpellationer från

  • Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren (KD) om situationen på Tallmon besvarades av Britta Gustafsson (S) för Omsorgsnämndens ordförande Jenny Dahlbergs (S) räkning.
Sidan granskades senast 2023-03-07