Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Älvkarleby kommun får utmärkelsen Bästa tillväxt 2022 i Uppsala län

I årets upplaga av Bästa Tillväxt toppar Älvkarleby i Uppsala län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Tierp respektive Knivsta kommuner.

Bästa Tillväxt har delats ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007. Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

- Företagen är navet i samhället och det är därför oerhört glädjande att företagen i kommunen går bra. Vi vet att vi har duktiga företagare och den här utmärkelsen är ytterligare ett bevis på det, säger Marie Pettersson, kommunstyrelsens ordförande

Näringslivet i kommunen

Näringslivet i kommunen består av företag inom en bredd av branscher. Handel, bygg, hantverk, tillverkning, logistik och serviceföretag inom industrin är alla starka branscher – utöver Stora Enso och Vattenfall. Majoriteten av företagen är små- och medelstora företag med en till femtontalet anställda.

Joakim Lundberg är näringslivs- och utvecklingschef i kommunen. Han menar att det i första hand är företagarna som ska ta åt sig äran av utmärkelsen.

- Vi har haft en fin utveckling under senare år. Flera företag har expanderat och andra har fått nya ägare, i vissa fall utländska. Det i sin tur har inneburit att man fått tillgång till nya marknader och att man genom att ingå i större koncerner också fått draghjälp att nå nya kunder, säger Joakim.

Från kommunens sida strävar man hela tiden efter att lyssna in och möta företagarnas behov. Näringslivskontoret jobbar ständigt med att ta till sig och hitta lösningar på de synpunkter och förslag som företagarna delar med sig av.

- Framgångskonceptet är att ha ett tätt samarbete med våra företagare. Vi tror på att lyssna på våra företag och tillsammans hitta förbättrings- och utvecklingsområden. Det gör vi till exempel via individuella möten, företagsfrukostar, företagsbesök och stora företagsdagen, fortsätter han.

Mer om utmärkelsen på Synas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2022-12-22