Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vandring för tryggt samhälle

I november trygghetsvandrade ett tjugotal personer i Skutskär. Nu är protokollet klart och åtgärder på gång.

Bild från trygghetsvandringen

Tio privatpersoner nappade på inbjudan och vandrade tillsammans med kommunen, polisen och Älvkarlebyhus.

Kommunens beredskapssamordnare hade tillsammans med kommunpolisen planerat en slinga för att se över platser som invånarna upplever som otrygga. Vandringen gick bland annat till resecentrum och Bodaskolan, samt Lillängsgatan, Siggebodavägen och Hårstagatan.

I området kring Siggebodavägen kommer Älvkarlebyhus att byta trasiga lampor och förstärka belysningen på gång- och cykelbanan, mellan husen samt i parkeringsgränden. Arbetet är påbörjat och kommer att vara klart före årsskiftet. I området kommer även betongsuggor att placeras ut under sommarhalvåret, för att förhindra bilkörning på gång- och cykelvägar.

Gruppen tittade också på belysningen i tunneln under Gävlevägen. De kunde dock konstatera att platsen är ordentligt upplyst, både i och utanför tunneln.

På några håll såg vandrarna brister i trafiksäkerheten. Det gäller till exempel där många gående korsar vägar och passerar överfartsområden. Kommunens tekniska avdelning utreder nu möjligheterna att komplettera med övergångsställen och skyltar.

Hela protokollet från trygghetsvandringen finns att läsa här. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-01-13