Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Länsledningen på besök

Fiskeförbättrande åtgärder, näringsliv och samhällsuvteckling var några av områdena som stod i fokus när kommunen tog emot länsledningen.

Från vänster övre raden: Cecilia Magnusson, länsråd, Martin Sahlberg, oppositionsråd, Maria Wikström, kommundirektör. Nedre raden: Göran Enander, landshövding, Katrin Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande

Onsdag 11 januari besökte landshövding Göran Enander och länsrådet Cecilia Magnusson Älvkarleby kommun. Syftet med mötet var att diskutera frågor som är viktiga för fortsatt god utveckling och samverkan.

Från kommunen deltog kommunstyrelsens arbetsutskott som består av kommunstyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S), oppositionsråd Martin Sahlberg (M) och Henrik Jonsson (S). Dessutom deltog Maria Wikström, kommundirektör, Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och Joakim Lundberg, näringslivs- och utvecklingschef.

Under mötet diskuterades en rad frågor som är av stor vikt för samhällsutvecklingen i stort i kommunen. En av de frågor som hamnade högt upp på agendan från kommunens sida var frågor som rör fiskeförbättrande åtgärder.

- Vi hade en bra och öppen dialog där vi fick möjlighet att lyfta fram de behov som vi ser och som vi får till oss av andra. Fisket är, och har alltid varit, en viktig fråga för kommunen. Det gäller för oss som organisation, och inte minst för platsen Älvkarleby kommun, säger Maria Wikström, kommundirektör.

Älvkarleby kommun har en positiv trend vad gäller befolkningsökning och nybyggnationer. Utifrån det lyfte kommunen behov av ett fortsatt gott samarbete till exempel gällande detaljplaner.

Även näringsliv och företagsetableringar fick ta plats på agendan. Bland annat lyfte kommunen behov från näringslivet och frågor som rör företagsklimatet.

- Ett starkt näringsliv är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas som kommun. Vi märker också av ett ökat intresse även från nya företag som vill etablera sig i kommunen och där behöver vi som kommun göra det vi kan för att fortsätta vara en attraktiv plats att etablera sig på, säger Katrin Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande.

Sidan granskades senast 2023-01-16