Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nya tomter i Gårdskär

Minst sju nya tomter och en ny väg planeras i Gårdskär. Redan nu går det bra att teckna avtal för en tomt.

Bild på översikt för nya tomter och ny väg.

Gårdskär ligger på väg ut mot havet, lite drygt 1 mil öster om Skutskär. Här finns sju nya, vackert belägna tomter med öppet landskap åt väster. I höst startar förberedelserna för det nya bostadsområdet när en ny väg med arbetsnamnet Skubbvägen, byggs mellan Gårdskärsvägen och Järpovägen. Den ska binda samman tomterna som också får anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Till varje tomt dras även fiber och el fram.

"Området är sedan länge utpekat som bostadsområde, och vi ser en efterfrågan på tomter i Gårdskär som gör det kul att komma igång med arbetet," säger Bert-Ola Dahlgren, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 2024 ska det vara klart för byggstart, men redan nu går det bra att teckna avtal för en tomt. Om intresset blir stort kan området också utökas på sikt.

Kraftig tillväxt

Intresset för att bygga nya bostäder i Älvkarleby kommun har ökat markant, både bland privatpersoner och bygg- och fastighetsbolag. För tio år sedan var antalet bygglovsansökningar för nybyggnation några enstaka per år. Som jämförelse hanterade Samhällsbyggnadsförvaltningen i fjol motsvarande 47 stycken.

"Det är verkligen en kraftig expansion för en kommun som Älvkarleby. De senaste tre åren har vi ungefär 200 boenden som är klara, påbörjade eller ska påbörjas," säger Bert-Ola Dahlgren.

Hittills har mest nybyggnation skett i Skutskär, Älvkarleby och Älvkarleö. Bert-Ola Dahlgren hoppas nu att barnfamiljer och andra ska få chans att upptäcka även charmiga Gårdskär.

Sidan granskades senast 2023-03-07