Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Byggstart på Sörgärdet i april

I början av april börjar arbetet med att bygga om sporthall och omklädningsrum på Sörgärdets skola i Älvkarleby.

Bild på Sörgärdets skola

Projektet omfattar huvudsakligen ombyggnad av omklädningsrum med angränsande ytor och teknikrum där stora delar av planlösningen ändras. Det blir även nya ytskikt, undertak och inredning.

"Själva sporthallen berörs främst av vvs-åtgärder och tillbyggnad av ny förrådsdel. Det blir helt ny ventilation och vi anpassar även el- och värmeinstallationer, brand- och inbrottslarm samt passagesystemet," berättar tekniska avdelningens projektledare Pär-Arne Eriksson. Han beräknar den totala kostnaden till drygt 9 miljoner kronor.

Pierre Entreprenad AB från Gävle blir totalentreprenör för ombyggnaden som kommer att pågå under hela sommaren. I slutet av september ska bygget vara klart för slutbesiktning.

Installationer och byggåtgärder i sporthallen kommer huvudsakligen att ske under sommarlovet och under våren är sporthallen tillgänglig för skolor och föreningar som vanligt. Tillfälliga bodar kommer att ställas upp för omklädning och dusch.

"Vi kommer att skicka ut mer detaljerad information till alla berörda i god tid före byggstart," lovar Pär-Arne Eriksson.

Sidan granskades senast 2023-02-02