Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vi kör fossilfritt

Nu kör vi alla mattransporter, leveranser från centralförrådet och all internpost med elbil.

Bild på elbil

Fram till år 2030 ska alla kommunens 52 fordon successivt bytas ut för att minska påverkan på klimat och miljö. Serviceavdelningen är först på tur i övergången till fossilfritt och sedan december i fjol rullar den första elbilen.

Veronica Årebrand är chef på serviceavdelningen som ansvarar för kommunens fordon. Hon berättar att flera fossilfria alternativ funnits med i planeringen:
Vi har övervägt gas och HVO 100, men eftersom det i dagsläget inte finns några tankställen i kommunen så var el ganska givet.

Den nya transportbilen förbrukar knappt 2,7 kilowattimmar och kostar cirka 6,70 kr att ladda per mil när elpriset ligger på 2,50 kr per kilowattimme. Utöver ett minskat avgasutsläpp innebär elbilen en ekonomisk besparing jämfört med den dieseldrivna föregångaren.

Vi har tittat på vad det kostar att leasa en dieselbil, inklusive skatt och bränsle, och jämfört med motsvarande kostnader för elbil. Jag räknar med att vi sparar runt 12 000 kronor per år bara på det här fordonet, säger Veronica Årebrand.


* HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett förnybart drivmedel för dieselmotorer. Det kan blandas i befintlig diesel eller kan helt ersätta dieseln.

Sidan granskades senast 2023-02-08