Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ny rutin för medicin

Nu kan personer som inte själva kommer ihåg att ta sina läkemedel få hjälp av en digital påminnare.

Bild på läkemedelspåminnare

Under hösten 2022 har hemsjukvården för första gången testat digitala läkemedelspåminnare. De finansieras via statsbidrag som alla kommuner får för att öka användningen av digital teknik.

Vårdtagare som inte själva kommer ihåg att ta sina läkemedel har erbjudits att prova automaten som både påminner om att ta medicinen och matar fram rätt dos. Hittills har sju personer tackat ja till erbjudandet.

"Det är vårdtagare som klarar av instruktionerna som automaten ger, och som får sitt läkemedel i dosförpackningar. Automaten kan även påminna om att ta läkemedel som inte dosförpackas, men inte mata ut dem," berättar Sofia Klöfver, förändringsledare i Omsorgsförvaltningen.

Automaterna har nu varit utplacerade i snart ett halvår och användarna är överlag nöjda med hur det fungerat. Att kunna sköta sin medicinering utan att vara beroende av hemtjänstpersonalen innebär både trygghet och ökad självständighet för den enskilde. Samtidigt är personalen redo att rycka in, till exempel om en vårdtagare trots påminnelsen skulle missa att ta en dos. Då flyttas den automatiskt till en låst läkemedelsbehållare och automaten skickar ett larm till personalen som kontaktar vårdtagaren.

För hemtjänstpersonalen innebär automaterna bland annat att insatserna inte längre måste planeras efter vårdtagarens läkemedelstider. Det frigör resurser och underlättar särskilt i samband med lunch och andra måltider då många ska ta sina läkemedel.

"Vi ser också andra positiva effekter av försöket. Det kanske allra viktigaste är att vårdtagarna till 99,7 % tar sina ordinerade läkemedel, vilket är otroligt bra. För att fler ska kunna välja det här hjälpmedlet satsar vi under våren på att utbilda fler medarbetare och hyr ytterligare 10 automater. Målsättningen är att påminnaren ska vara förstahandsvalet för personer som skrivs in i kommunal primärvård och behöver hjälp med läkemedel," säger Sofia Klöfver.

Sidan granskades senast 2023-02-10