Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

IVO kritiserar kommunen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar Älvkarleby kommun för vården på särskilt boende för äldre.

Bild på kommunflagga

IVO genomför en nationell tillsyn över kommunala äldreboenden i Sverige och besökte Älvkarleby kommun i oktober. Tillsynen omfattar följande fyra områden

  • individuell bedömning och kompetensnivå
  • dokumentation och personalkontinuitet
  • läkemedelshantering
  • vård i livets slutskede

I sitt beslut konstaterar IVO bland annat att personalen som gör medicinska bedömningar har otillräcklig kompetens och att de inte i tillräcklig omfattning behärskar det svenska språket. De kritiserar även kommunens läkemedelshantering, brist på kontinuitet i personalgruppen och vården i livets slutskede.

Åsa Strid Andersson (S) är ordförande i Omsorgsnämnden som på måndagen tog emot IVOs beslut. Hon är inte helt överraskad av kritiken.
"Granskningen bekräftar utmaningar som vi delvis redan är medvetna om och som förvaltningen jobbar för att komma tillrätta med. Jag välkomnar den som ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete," säger hon.

Enligt Malin Lenkey, tillförordnad verksamhetschef, pågår redan arbete och åtgärder bland annat inom områdena som handlar om personalkontinuitet och läkemedelshantering.
"Vi är en bit på väg men har jobb kvar att göra," säger Malin Lenkey. Nu ska hon tillsammans med bland andra kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och berörda enhetschefer fördjupa sig i IVOs beslut för att snabbt påbörja arbetet med en åtgärdsplan.

Senast den 11 april ska åtgärdsplanen redovisas för IVO.

Sidan granskades senast 2023-02-15