Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Medborgarlöfte 2023

Den 20 februari undertecknade Älvkarleby kommun och Polisen det gemensamma medborgarlöftet för 2023.

Bild på kommunstyrelsens ordförande och chefen för lokalpolisområde norduppland

Medborgarlöftet är en överenskommelse om att gemensamt minska brottsligheten i kommunen och öka tryggheten för alla som bor och verkar här.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S) undertecknade löftet tillsammans med polisen.
"Jag ser mycket positivt på detta arbetssätt och på hur vårt samarbete kan utvecklas i och med det framöver,” säger hon.

Utifrån det aktuella läget i kommunen beslutar det lokala brottsförebyggande rådet varje kvartal hur insatserna ska riktas för att göra bäst nytta. På så sätt blir arbetet mest effektivt och rätt prioriterat. I det brottsförebyggande rådet ingår representanter från kommunala verksamheter och polisen, samt Älvkarlebyhus, Sauvera och Gästrike räddningstjänst.

Även chefen för lokalpolisområde norduppland, Tomas Eriksson, är nöjd med medborgarlöftet.
"Det är en mycket bra form av samarbete och en grund som i sig skapar trygghet och goda förutsättningar för rätt insatser," säger Tomas Eriksson.

Sidan granskades senast 2023-02-21