Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Gör verklighet av idéer

Har du eller din förening tankar och idéer om ett event eller kortare projekt? Nu har ni möjlighet att söka paraplyprojekt hos Leader Nedre Dalälven på upp till 30 000 kr . 

Bild på en kvinna i startposition på en löparbana

Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

Ett paraplyprojekt är en mindre aktivitet eller event med budget upp till 30 000 kronor. Jämfört med ett fullstort Leaderprojekt är ansökningsformen förenklad. Just nu kan ni som förening eller organisation söka inom områdena "Idrott, hälsa och livskvalitet", "Småortsutveckling 3.0", "Lokal mat"och "Klimat och miljö"

Det finns också paraplyprojekt som riktar sig till ungdomar 13-25 år som vill anordna någon form av aktivitet för andra unga.

Läs mer om de olika projekten och inspireras av vad andra har gjort på Leader Nedre Dalälvens webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrott, hälsa och livskvalitet

Syftet med paraplyprojktet "Idrott, hälsa och livskvalitet" är att underlätta för lokala grupper, föreningar och organisationer att tillsammans genomföra aktiviteter för att därigenom skapa bättre förutsättningar och öka engagemanget i den egna orten.

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för:
-Motionsbingo
-En föreläsningskväll
-En förstudie för ett kommande projekt

Småortsutveckling 3.0

Syftet med paraplyprojktet "Småortsutveckling 3.0" är att underlätta för lokala
grupper, föreningar och organisationer att tillsammans genomföra aktiviteter för att skapa bättre förutsättningar och öka engagemanget i den egna orten.

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för:
-Utveckling av mötesplatser
-Upprustning av en badplats
-Ett bygdearrangemang
-En framtidsverkstad
-En föreläsningskväll
-En förstudie för ett kommande projekt

Lokal mat

Syftet med paraplyprojektet "Lokal mat" är att stötta olika mindre insatser för att öka produktion och konsumtion av lokal mat och dryck.

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för:
- Studieresa
- Föreläsning
- Matmarknad
- Informationskampanj
- Kurs

Klimat och miljö

Syftet med paraplyprojektet "Klimat och Miljö" är att bidra till hållbar utveckling, miljövänliga satsningar och gemensamma lösningar på lokal nivå.

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för:
- Workshops eller seminarier kring exempelvis hållbara avloppsanlägningar eller återbruk av kläder
- Bygdegemensam biodling eller solelsproduktion
- Arrangera studiebesök, kurser eller föreläsningar
- Utveckla cirkulär ekonomi

Ung i Nedre Dalälven 2.0

Är ni mellan 13 och 25 år och har en idé? Ni vill kanske anordna en konsert, en tävling, en filmkväll eller ett helgläger? Då har ni möjlighet att få upp till 30 000 kronor till att genomföra ert evenemang! Kontakta Leder Nedre Dalälvens ungdomscoach Malva för att komma igång.

Malva Lindblom
Tel. 076-118 39 21
E-post: malva@nedredalalven.se

https://leadernedredalalven.se/projekt/ung-nedre-dalalven/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-04-11