Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Våga Värna!

Ett medmänskligt initiativ som kan rädda liv.

Bild på logotyp med texten Våga värna samt illustration av händer och ett hus

Hur ska jag agera?

Misstänker du pågående brott eller fara ska du alltid ringa polisen på 112.

Känner du dig osäker på om det rör sig om ett pågående brott eller fara kan du ringa till Sauvera störningsjour på 026-420 36 50. De har direktkontakt med Polisen om det behövs.

Du behöver inte berätta vem du är när du ringer - det viktigaste är att just du agerar på din magkänsla. Det kan rädda liv!

Andra viktiga telefonnummer

Om du känner oro eller om du, någon närstående eller en granne är i behov av stöd eller hjälp finns det ett antal aktörer som du kan vända dig till:

Sauvera, 026-420 36 50
Socialtjänsten, 026-830 00
Socialjouren, 018-15 50 00
Älvkarlebyhus, 026-420 36 50
Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50
Kvinnojouren Liljan, 0293-100 22
BRIS, 116 111
Välj att sluta, 020-555 666
Somaya stödjour, 020-81 82 83

Här kan du läsa mer om våld i nära relation

Visste du att närmare en femtedel av de misshandelsbrott som anmäls rör misshandel av en närstående, där offret har en parrelation med förövaren?

Mot den bakgrunden har kommunen gått samman med Älvkarlebyhus, Sauvera och Polisen för att belysa våld i nära relation och vad vi som medmänniskor kan göra för att förhindra det. Målet är att stärka kommuninvånares kunskap, inställning, attityd och förhållningssätt för att agera vid misstanke om att någon utsätts för våld.

Om Våga värna

Våga Värna är ett initiativ som ursprungligen kommer från stiftelsen Östhammarshem. Syftet är att sprida kunskap om vad man som granne eller medmänniska kan göra om man misstänker att någon far illa. Detta görs genom att synliggöra initiativet genom olika aktiviteter.

För att förverkliga initiativet i Älvkarleby kommun har en arbetsgrupp bildats med representanter från socialtjänsten, Älvkarlebyhus, Sauvera och Polisen.

Vi vill uppmana att man agerar vid misstanke om att någon far illa. Du behöver inte vara säker på att någon far illa, utan det räcker att du misstänker att så är fallet,
säger Katarina Träsk, bostadssocial samordnare på Älvkarlebyhus, som är en del av arbetsgruppen.

Älvkarlebyhus kommer inom kort att skicka ut informationsmaterial till sina hyresgäster samt sätta upp affischer i trapphus. På sikt är målet att även involvera privata aktörer och villaägare i kommunen.

Uppstartsträff den 8 mars

På Internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade arbetsgruppen en uppstartsträff med information om Våga Värna. Där deltog tjänstepersoner och politiker från kommunen samt personal från Sauvera och Älvkarlebyhus.

Personalen från Sauvera och Älvkarlebyhus fick i samband med uppstartsträffen också en utbildning i våld i nära relation. Utbildningen fokuserade på vad våld är, hur man kan upptäcka att någon utsätts, hur normaliseringsprocessen ser ut och vilka konsekvenser det kan få. Totalt deltog ett tjugotal personer.

Sidan granskades senast 2023-03-09