Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Byggstart

Nu startar om- och tillbyggnaden av sporthallen på Sörgärdets skola i Älvkarleby.

Bild på Sörgärdets skola

Måndagen den 3 april börjar totalentreprenören Pierre Entreprenad AB med markarbete och grundläggning för tillbyggnaden av sporthallen. Arbetet beräknas pågå till och med september 2023.

Om- och tillbyggnaden berör främst omklädningsdelen, och arbetet kommer att pågå på vardagar, kl 07 - 16. Under sommarlovet sker värme- och ventilationsinstallationer i själva sporthallen.Vid sporthallens norra gavel avgränsas arbetsområdet med byggstängsel och det är inte tillåtet för obehöriga att vistas där.

Under byggtiden kan del av sporthallen användas med vissa begränsningar. Den nuvarande entrén till sporthallen ersätts av en tillfällig entré vid skolans huvudentré, via den södra nödutrymningsdörren i hörnet mot ”Stentorget”.

För skolans elever placeras tillfälliga dusch- och omklädningsbodar på andra sidan gång- och cykelbanan, norr om sporthallen. Där placeras även totalentreprenörens byggbodar.

Trafiken till och från byggarbetsplatsen bedöms inte påverka skolans parkering, busshållplats, tillfartsväg med vändplan, gång- och cykelvägar i någon större utsträckning.

Föreningar och skolpersonal, vårdnadshavare och andra direkt berörda har fått information om hur projektet kommer att påverka den dagliga verksamheten.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på 026-830 00.

Projektledare Pär-Arne Eriksson svarar på allmänna frågor om bygget. Kultur och fritid svarar på frågor från föreningar och privatpersoner som hyr sporthallen.

Sidan granskades senast 2023-03-30