Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunen inför dynamiska inköpssystem

Samhällsbyggnadsförvaltningen är först ut i kommunen med att annonsera dynamiska inköpssystem i stället för traditionella ramavtalsupphandlingar.

Illustration av två händer som skakas

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är ett flexibelt och helt elektroniskt system för upphandling som är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden.

Det ger oss bättre förutsättningar att fokusera på det faktiska inköpsbehovet samtidigt som det främjar konkurrens och ökar möjligheten för små och medelstora företag att få leverera varor och tjänster till kommunen, säger Jessica Grundkvist, upphandlare.

Just nu har kommunen annonserat DIS:ar för följande områden:

  • Byggentreprenad
  • Fordon
  • Mark- och anläggningsentreprenad.

Tanken är att kommunen inför varje upphandling ska överväga om DIS är lämpligt.

”Där det är möjligt och fördelaktigt kommer vi att välja DIS”.

Sidan granskades senast 2023-04-13