Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fortsatt gott företagsklimat

När Svenskt Näringsliv ber företagen att betygssätta kommunen får Älvkarleby regionens bästa betyg.

Bild på ett stapeldiagram som visar det sammanfattande omdömet av företagsklimatet för kommunerna i Uppsalaregionen

Svenskt Näringsliv genomför sedan 2001 varje år en enkätundersökning där företagen bland annat svarar på frågor om kommunens service och bemötande, dialogen med kommunens beslutsfattare och kommunens upphandlingar. Enkäten skickades ut till 200 företagare i Älvkarleby kommun varav 66 svarade.

Det är framförallt företag inom branscherna bygg, handel och besöksnäring med 0-5 anställda som har svarat på enkäten.

Vi har fortfarande Uppsala läns bästa företagsklimat i det sammanfattande omdömet med 3,7 på en sexgradig skala – men vi vill mer. Vår målsättning är att nå upp till 4.0.

”Älvkarleby behöver alla de arbetstillfällen och arbetsplatser som vårt näringsliv bidrar med. Företagen i Älvkarleby kommun gör det möjligt för 1500 personer att gå till jobbet varje dag. Det bidrar till stora skatteintäkter till skola, vård och omsorg. Det är av största vikt att vi som kommun förstår vår roll i detta och att vi tillsammans jobbar för att utveckla vår service gentemot företagarna,”säger Joakim Lundberg, näringslivs- och utvecklingschef.

Vad kan bli bättre?

Jämfört med förra året har resultatet för myndighetsutövning, service och bemötande minskat. Där tappar vi från 3,56 till 3,0. Bygg- och miljöchefen Ida Johansson leder ett arbete för att identifiera förbättringspunkter och utveckla samarbetet mellan näringslivsavdelningen och samhällbyggnadsförvaltningen.

Enkäten visar också att tillgången till relevant kompetens minskar. På detta område samverkar kommunen med såväl Arbetsförmedlingen, grannkommuner och företagare för att matcha praktik- och utbildningsplatser.

Så anser företagen att företagsklimatet kan förbättras

De tre viktigaste punkterna som företagen lyfter för att förbättra företagsklimatet är fler bostäder, kortare handläggningstider och lägre kommunala avgifter.

De senaste åren har flera nya bostadsområden byggts, både i Skutskär och i Älvkarleby och mer är på gång. Företaget Credentia planerar att bygga småhus och lägenheter i Skutskär, med byggstart tidigast 2024.

”I mångt och mycket har vi samsyn med företagen om hur vi tillsammans kan jobba för att förbättra företagsklimatet. Nu är det upp till oss på kommunen att tillsammans med företagen hitta konkreta förslag på förbättringsåtgärder och genomföra dem," säger Joakim Lundberg.

Läs mer om företagsklimatet och ta del av hela resultatet av enkätundersökningen via länken nedan.

Sidan granskades senast 2023-05-23