Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Plan för näringsliv och besöksnäring

I slutet av april godkände kommunfullmäktige en ny plan för utveckling av näringsliv och besöksnäring.

Foto på framsidan av plan för näringsliv och besöksnäring

Planen som gäller för perioden 2023-2027 har formulerats i samarbete med lokala företag, politiker och regionala partners. Den är en vägledning för att bättre kunna uppfylla kommunfullmäktiges mål för ett växande näringsliv.

”I Älvkarleby finns ett expansivt och varierande näringsliv med många företag. För att planen ska kunna leda till genomförande och utveckling behövs ett fortsatt gemensamt engagemang, god dialog och ömsesidig förståelse mellan näringslivet och kommunen. Det är också viktigt för att bibehålla vårt goda företagsklimat,” säger Joakim Lundberg, näringslivs- och utvecklingschef.

I planen finns en särskild del för besöksnäringen. Syftet är att den ska tydliggöra och förstärka kommunens centrala roll i att driva marknadsföringsfrågor och att skapa förutsättningar för en hållbar destinationsutveckling.

Besöksnäringen skapar attraktionskraft, sysselsättning och ger förutsättningar för en levande landsbygd. Det i sin tur ökar kommunens attraktivitet för såväl medborgare som för besökande turister.

Vi arbetar nu fram en aktivitetsplan som kommer att publiceras på hemsidan när den är klar, där du som vill kan följa genomförandet av planen.

Sidan granskades senast 2023-05-24