Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

IVO avslutar ärende

Tidigare i år kritiserade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommunen i en nationell granskning av vården på särskilda boenden. Nu har IVO avslutat ärendet.

Bild på kommunflagga

I granskningen uppmärksammade IVO brister inom områdena

  • individuell bedömning och kompetensnivå
  • dokumentation och personalkontinuitet
  • läkemedelshantering
  • vård i livets slutskede

I april presenterade kommunen en åtgärdsplan för IVO. Malin Lenkey, tillförordnad verksamhetschef, berättar att verksamheten bland annat har förbättrat introduktionen för nyanställda och infört nya rutiner och verktyg för instruktioner och fortbildning.

"Vi har också börjat ett arbete för att införa arbetsprov för läs- och skrivförståelse på svenska, och planerar utbildningsinsatser för att förbättra personalens kunskaper i svenska språket," säger Malin Lenkey.

IVO gör nu bedömningen att verksamhetens genomförda och planerade åtgärder är tillräckliga och har avslutat ärendet.

Sidan granskades senast 2023-06-29