Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Höga flöden i Dalälven

SMHI har utfärdat en orange varning för höga flöden i Dalälven, från Säter till Skutskär.

Bild på vattendroppar

Uppdatering 16 augusti kl 17.30

SMHIs orange varning för höga flöden gäller tills vidare. Vi följer utvecklingen, inspekterar regelbundet områden som är särskilt utsatta vid höga flöden och samverkar med Länsstyrelsen, berörda kommuner och aktörer.

Det är mycket höga strömhastigheter i vattendragen och vi avråder därför starkt från bad. Det gäller framför allt de kommunala badplatserna vid Simstadion och Kullen i Skutskär, samt vid Nygård i Älvkarleö. Underskatta aldrig vattnets kraft och var försiktig oavsett var du badar och när du vistas i direkt närhet till vattendrag. De höga flödena kan även orsaka risk för underminering och skred. Var uppmärksam på att förutsättningarna kan ändras snabbt.

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Titta gärna till fritidshus som ligger nära vatten, och se till att förtöjningar är anpassade till vattenståndet. Flytta undan t ex virke och annat som ligger på marken så att det ligger torrt och tryggt även om vattnet stiger.

2023-08-14
Den senaste tidens regn orsakar höga flöden och mycket höga strömhastigheter i vattendragen.

Här nedan finns länkar till SMHIs vädervarningar och information om vad du kan göra för att skydda dig och din egendom.

Sidan granskades senast 2023-08-16