Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ungdomar och trygghet i fokus

När Preem bjöd in till EPA-träff tog kommunen tillfället i akt att prata med ungdomar om trygghet.

Bild på ungdomar utanför kommunens tält

Totalt var ett 70-tal ungdomar och ca 20 bilar på plats när Preem bjöd in till EPA-träff i Skutskär. Ett uppskattat evenemang som utöver fordonsintresserade ungdomar även lockade flera åskådare i olika åldrar.

När Preem ställde frågan till näringslivsutvecklare Linda Helzenius om kommunen ville delta vid EPA-träffen var svaret givet.

”Jag är otroligt glad att vi blev inbjudna att delta. Det här är ett väldigt bra tillfälle för oss som kommun att få möjlighet att prata med ungdomarna”, säger Linda.

Väl på plats passade kommunen, tillsammans med Älvkarlebyhus, på att be ungdomarna besvara en enkät om trygghet med frågorna:

  • Finns det platser i kommunen som du tycker känns otrygga? Om ja, berätta gärna vart och varför.
  • Har du förslag på vad man kan göra för att kommunen ska bli bättre för ungdomar?

Svaren i sig var anonyma, men som tack för hjälpen fick den som ville lämna sitt namn och telefonnummer och vara med i dragningen av tre stycken EPA-kit.

Vad tycker ungdomarna?

Totalt svarade ett 24 ungdomar på enkäten.

Majoriteten av de som svarade angav att de inte upplever några särskilda platser som otrygga. Några av de som svarade uppgav dock att de känner sig otrygga i Skutskärs centrum. Flera uppgav att det känns otryggt att vara ute på kvällen.

På frågan om vad man kan göra för att göra kommunen bättre för ungdomar uppgav några att fler borde ta efter Preems exempel och arrangera EPA-träffar. Flera önskar också särskilt utpekade platser där ungdomarna får lov att vara, spela musik och träffas med sina fordon. Andra förslag som kom upp var att anlägga en basketplan och fler synliga polisen i kommunen.

Resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet med trygghetsfrågor.

Stort tack till alla som deltog!

Sidan granskades senast 2023-08-25