Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Gabriel skapar utbildning i värdskap

Ett av sommarens viktigaste projekt tar form när Gabriel skapar struktur och innehåll i en ny digital värdskapsutbildning.

Bild på Gabriel

Det är 24-åriga Gabriel Östlund från Skutskär som under sommaren jobbat med att skapa utbildningens form och struktur.

”Den största utmaningen för mig har varit att lära mig ett helt nytt verktyg och att hitta vägarna för att bygga upp en bra och pedagogisk struktur,” säger Gabriel.

Värdskap utgör en del i en större ambassadörsutbildning som också handlar om utbudet av upplevelser, boende, mat och fika. I flera block varvas text med kortare filmer och diskussionsfrågor. Några exempel ur innehållet är

  • Vad är värdskap?
  • Hur hanterar man en missnöjd gäst?
  • Hur kan man jobba med gästerna före, under och efter besöket?

Med bättre lokalkunskap får alla i besöknäringen också bättre förutsättningar att ge turister tips och förslag som lockar till att stanna längre i området. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov och den som blivit godkänd får ett diplom som bevis.

”Just kunskapsprovet och hur det ska generera ett certifikat, har varit mer utmanande att få till men jag har fått stor frihet att testa olika idéer på layout” berättar Gabriel som nu avslutat projektet för sin del.

”Gabriel lämnar över en väl uppbyggd stomme till mig att färdigställa under hösten. Om allt går som planerat ska hela ambassadörsutbildningen, inklusive en specifik del om Älvkarleby, vara klar till våren,” säger Linda Helzenius, näringslivsutvecklare.

Upplev Norduppland

Ambassadörsutbildningen är skapad under konceptet Upplev Norduppland. Det är ett destinationssamarbete mellan Älvkarleby kommun och Tierps kommun.

På upplevnorduppland.se hittar du tips på upplevelser och aktiviteter, och platser där du kan övernatta och äta. Upplev Norduppland finns också som app.

Sidan granskades senast 2023-09-01