Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagsklimatet i Älvkarleby

Varje år rankar Svenskt näringsliv företagsklimatet i Sveriges kommuner. Resultatet för 2023 visar på en nedgång jämfört med förra året.

Svenskt näringslivs logotyp

När Svenskt näringsliv presenterade rankingen för företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner 2023 stod det klart att Älvkarleby kommun går från plats 86 till plats 147. Resultatet innebär att vi blir passerade av Knivsta som numera är rankad högst bland kommunerna i Uppsala län.

Placeringen är en sammanvägning av flera faktorer, bland annat en enkätundersökning som går ut till kommunens företag. Placeringen i rankingen är också beroende av hur övriga kommuner presterat.

Väntad nedgång i rankingen

I maj 2023 publicerade Svenskt näringsliv siffror för företagsklimatet i Sverige, som ligger till grund för rankingen. Det var redan då tydligt att Älvkarleby kommun gjorde ett sämre resultat än 2022.

Resultatet visade bland annat en relativt oförändrad, om än försämrad, nivå vad gäller det samlade omdömet. Där gick Älvkarleby kommun från 3,69 2022 till 3,66 2023 på en skala 0-4.

Joakim Lundberg är näringslivs- och utvecklingschef i kommunen. Han ser med oro på resultatet.

”Vi ligger fortfarande över rikssnittet gällande det samlade omdömet som i år landade på 3,46 %. Vårt mål är att öka betyget och utifrån det så går vi helt klart år fel håll”, säger Joakim.

En utveckling som Joakim Lundberg lyfter som särskilt oroväckande är att resultatet sjunkit inom flera områden vad gäller myndighetsutövning. Bland annat är trenden negativ vad gäller handläggningstider samt service och bemötande från kommunens personal.

”Vi har redan börjat analysera resultatet för att ta fram en handlingsplan. Ett antal åtgärder pågår redan för att förbättra servicen gentemot företagen. Bland annat arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen med att förbättra informationen gentemot företag och medborgare. Näringslivsenheten kommer även att bjuda in till en utbildning i företagandets villkor med fokus på utmaningar och svårigheter som riktar sig till tjänstepersoner och politiker”, säger Joakim.

Kommunen tappar även när det kommer till området upphandling. Även där pågår ett antal åtgärder.

”Vi bjuder in till informationsträffar och utbildningar för våra företag för att öka kunskapen. Vidare har kommunen även infört dynamiska inköpssystem för att underlätta för mindre aktörer att lämna anbud i kommunens upphandlingar.”

Positiv trend inom vissa områden

Ett stort plus är att kommunens företagare upplever att det är lättare att komma i kontakt med handläggare i kommunen jämfört med tidigare år.

”Vi ser även en positiv utveckling vad gäller att kommunpolitikers attityd till företagande, skolans kontakt med näringslivet samt tillgången till mobilnät och bredband, vilket är glädjande”, säger Joakim.

Vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll ökar också från 3,91 till 3,94 men vi ligger fortsatt under rikssnittet på 4,10.

Sidan granskades senast 2023-09-20