Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Rättvist med rätt avgift

I år gör vi för första gången en kontroll för att se till att alla familjer betalar rätt avgift för plats i barnomsorgen.

Bild på barnhand och klossar

Kontrollen pågår under perioden oktober-december och sker med två års fördröjning. I år tittar vi alltså på de avgifter som betalades in 2021, nästa år går vi igenom avgifter för 2022 och så vidare. Fördröjningen beror på att Skatteverkets taxeringsuppgifter inte är tillgängliga tidigare.

Så går kontrollen till

  1. Vi tar reda på ert hushålls taxerade årsinkomst hos Skatteverket.
  2. Årsinkomsten delar vi med 12 för att få fram er genomsnittliga månadsinkomst.
  3. Månadsinkomsten jämför vi sedan med de inkomstuppgifter som ni har lämnat till oss.
  4. Om kontrollen visar att ni har betalat fel avgift så gör vi en justering.
    Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte.

De flesta vårdnadshavare har betalat rätt avgift. Om du berörs av en avgiftsjustering får du veta det före årsskiftet. Du som har betalat för mycket får pengar tillbaka och du som har betalat för lite får en särskild faktura på det resterande beloppet.

Sidan granskades senast 2023-10-11