Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Snabb salix

Salix växer snabbt, i synnerhet i Älvkarleby. Den andra avverkningen på Dragmossen är snart klar, ett helt år tidigare än planerat.

Bild på personal med sågklinga

Salix suger effektivt upp föroreningar ur marken utan att trädet tar skada.
Just nu avverkas odlingen på den gamla deponin Dragmossen för andra gången.

Bild på salixhög

Plantorna skördas manuellt med sågklinga och under ett par dagar jobbar ett femtontal personer med att dra ihop salixen i högar. Den får sedan ligga och torka innan den transporteras till ett värmeverk och förbränns till energi.

Maj-Britt Lundberg, mark- och exploateringsingenjör, berättar att salix normalt avverkas med 3 års mellanrum. På Dragmossen växer plantorna på den 1 hektar stora ytan ovanligt snabbt och bara 2 år har passerat sedan den första avverkningen.

"Växtförhållandena verkar vara optimala här. Dels växer plantorna i upphöjda bäddar, 70-80 centimeter ovan markytan, dels bevattnar vi kontinuerligt med lakvattnet. Odlingen torkar aldrig, även om det blir långa perioder utan regn," säger Maj-Britt Lundberg.

I samband med avverkningen 2021 togs prover som visade att salixen redan då fyllde sitt syfte och fungerade som det var tänkt. Nu ska nya prover analyseras och Maj-Britt Lundberg ser fram emot att ta del av resultaten som väntas i början av 2024.

Life IP Rich Waters

Bild på logotyp för Rich Waters

Sedan 2017 deltar Älvkarleby kommun i EU-projektet LIFE IP Rich Waters, ett samarbete för att skydda Östersjön. I projektet, som pågår till halvårsskiftet 2024, ska kommunen förhindra att lakvatten från den gamla deponin Dragmossen rinner ut i Östersjön. Deponin avslutades 2001 och kommer att sluttäckas inom kort.

Lakvattnet används för att bevattna salixodlingen som planterades 2019, i samarbete med företaget Bioremed.

Från deponikullen leds lakvattnet via ett dräneringssystem till odlingen, där miljöfarliga ämnen tas upp av salixplantorna. Genom att magasinera lakvattnet i dammar och säkerhetsdiken hålls det kvar inom fastigheten.

Sidan granskades senast 2023-11-07