Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Aimo övervakar parkeringar

Från och med den här veckan bevakar bolaget Aimo Park parkeringar i Skutskär och Älvkarleby.

Bild på p-skylt

På gator och vägar där kommunen är väghållare är det tillåtet att parkera i 24 timmar - om inte skyltar anger andra villkor. Alla respekterar tyvärr inte dessa villkor, och nu införs parkeringsvakt för att främja trafiksäkerhet och framkomlighet.

Från den 13 november bevakar bolaget Aimo Park parkeringar i Skutskär och Älvkarleby, och den som har parkerat fel får en betala en avgift.

Sidan granskades senast 2023-11-13