Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

En vecka fri från våld

Under vecka 47 uppmärksammar vi det nationella initiativet En vecka fri från våld.

Kampanjbild med texten En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN och stöds av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Initiativet är årligen återkommande med syftet att sätta ljus på våldsförebyggande insatser. Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet och länet.

I år sätter Älvkarleby kommun särskilt ljus på problematiken kring sexuell exploatering av barn och unga. Det gör vi bland annat via föreläsning och genom kunskapshöjande och medvetandegörande inlägg på sociala medier.

Föreläsning om sexuell exploatering av barn

Anna Runesson jobbar som Regionkoordinator och har via Jämställdhetsmyndigheten ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta förebyggande mot barn och unga som har sex mot ersättning. Hon har mött många barn och unga som utnyttjats och hon tar oss igenom deras verklighet idag. Barn och unga utsätts dagligen för påtryckningar och risker framförallt på nätet.

Hur kan vi vuxna upptäcka och hjälpa barn som utsätts? Hur gör vi för att förebygga? Hur ser det ut på internet och vilka sidor ska vi vuxna vara observanta på?

Föranmälan krävs.

Praktisk information om evenemanget

Tid

Tisdag 21 november kl. 17

Plats

Biblioteket, Ågatan 7, Skutskär

Arrangör

Älvkarleby kommun

Anmälan

Biblioteket i Skutskär

026-831 83

bibliotek@alvkarleby.se

Vad är våld?

Våld kan ta sig många olika uttryck och vara svårt att definiera. Varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person är en våldshandling.

Det kan röra sig om fysiskt våld och sexuella övergrepp men också om ett mönster av handlingar som

  • isolering från familj, vänner och omgivning
  • försummelse
  • ekonomiskt utnyttjande
  • emotionell utpressning
  • verbala sexistiska kränkningar
Sidan granskades senast 2023-11-20