Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Stora företagsdagen

Fokus på förutsättningar och utmaningar när Stora företagsdagen genomfördes för tredje gången.

Världskarta med nålar utsatta på platser över hela världen där företaget Gävle svets & maskin har kunder

Ett av företagen som fick besök var Gävle svets & maskin som har kunder över hela världen

Stora företagsdagen är ett tillfälle för kommunens politiker och tjänstepersoner att få bättre insikt och förståelse för hur det är att vara företagare i Älvkarleby kommun.

Något som förgyller denna dag är alla positiva berättelser från våra företagare. Många vittnar om hårt arbete med långa arbetsdagar, både för sig själva för sina medarbetare. Några av våra företagare pratade just om just vikten av lojala och duktiga medarbetare. Medarbetare som med specialkompetens och servicemedvetenhet utvecklar vår kommun. Det är något som vi ska vara rädda om och måna om, säger Joakim Lundberg, näringslivschef

Under dagen gjorde ett 20-tal tjänstepersoner och politiker besök hos ungefär lika många företag. Med sig på företagsbesöken fick representanterna från kommunen med sig ett antal frågor att utgå under besöken. Svaren på frågorna har nu sammanställts och utgör underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Företagen är otroligt viktiga för välfärden och bidrar med många skattekronor. Att företagen mår bra, utvecklas och är hållbara är något som alla vinner på, och för oss är det viktigt att vi tillsammans arbetar för att förbättra företagsklimatet, säger Joakim Lundberg

Service, information och bemötande

När Svenskt näringsliv presenterade sin årliga undersökning kring företagsklimatet i våras visade resultatet att kommunens betyg vad gäller service, information och bemötande gentemot företagen i samband med myndighetsutövning hade sjunkit. Sammanställningen från dagen visar att resultatet återspeglas i företagarnas inspel till kommunen.

Det är fortsatt mycket fokus på myndighetsutövning, och då särskilt gällande bygglov, säger Joakim Lundberg

Sammanställningen från Stora företagsdagen visar även att det finns behov av information och utbildning inom en blandning av områden. Exempel på områden som man önskar veta mer om är hur kommunens uppdrag och ansvar ser ut och hur kommunen kan förenkla upphandlingsprocessen.

Vad har hänt sedan sist?

Sedan Stora företagsdagen genomfördes senast för ungefär ett år sedan har företagens inspel hanterats på lite olika sätt. Vissa delar har näringslivskontoret lyft in i den nya planen för näringsliv och besöksnäring medan andra delar har lyfts direkt med andra berörda avdelningar.

Effekterna av de åtgärderna som vi redan satt in eller som vi planerar att genomföra kommer vi framförallt se på lite längre sikt.

Sidan granskades senast 2023-12-07