Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Trygg och säker?

Kommunens brottsförebyggande samordnare har tillsammans med kommunpolisen pratat trygghet med invånare och besökare.

Bild på gatubelysning

För kommunens kanslichef Johanna Wilestedt är det brottsförebyggande arbetet en viktig del i jobbet. I slutet av november gav hon sig ut i samhället och pratade trygghet med invånare och besökare, tillsammans med kommunpolisen.

"Trots dåligt väder var det många som stannade till, pratade med oss och fyllde i vår enkät. De flesta uttryckte att de känner sig trygga i kommunen men nästan alla önskade mer närvaro av polisen. Det ser vi också i enkätsvaren," berättar Johanna Wilestedt.

Svaren visar också att endast ett fåtal av personerna har utsatts för brott utomhus, och att dålig belysning är den vanligaste orsaken till viss oro över att vistas ute när det är mörkt.

Sidan granskades senast 2023-12-22